Koncernen startades i början av 1990-talet av Ingrid och Göran Malmberg och den drivs idag av deras tre sönder Fredrik, Henrik och Erik Malmberg. Både på Ingrid och Görans sida finns det en gammal tradition av att driva bolag och utveckla verksamheter. Bakåt i släktleden finns det allt ifrån redare, jordbrukare, möbelsnickare och antikvitetshandlare.

Övre: Fredrik, Erik, Henrik | Under: Göran, Ingrid (avliden 2018)

Idag har koncernen ett fokus på logistik både genom att äga och utveckla logistikfastigheter, logistik- och speditionsverksamheter och olika IT-system för att stödja logistikprocessen.


Koncernens historia

1993 – Första fastigheten

90-tals krisen är över och en möjlighet uppstår för Ingrid och Göran Malmberg att köpa sin första fastighet. Fastigheten ligger på Möllevången i Malmö, närmre bestämt hörnet Kristianstadsgatan/Falkenbergsgatan. Sönerna Fredrik, Henrik och Erik introduceras i företagsvärlden genom att spendera sina somrar som vaktmästare.

1994 – Fastighetsverksamheten växer

I maj förvärvas ytterligare tre fastigheter i Malmö. Bolaget förvaltar totalt fyra fastigheter och 68 lägenheter.

1998 – Förvärv av G&L Beijer Spedition AB

Bolaget förvärvar G & L Spedition AB och byter namn på bolaget till Begoma Spedition AB. BE = Beijer, GO = Göran Malmberg och MA=Malmberg. Begoma är ett speditionsbolag med 12 anställda och en omsättning på cirka 27 miljoner kronor.

1999 – Säljer fastigheter och öppnar kontor i Västerås

Bolaget säljer två fastigheter i Malmö. Dotterbolaget Begoma expanderar sin verksamhet bla med etablering av ett försäljningskontor i Västerås. Omsättningen har ökat med cirka 30%

2000 – SIDA-projekt

Från SIDA blir bolaget engagerade i ett projekt tillsammans med Världsbanken och Zambia Railways Ltd. Göran Malmberg går in som VD i Zambia Railways Ltd och får i uppgift att vända bolagets utveckling.

2004 – förvärv av ytterligare fastighet

Bolaget förvärvar ytterligare en fastighet på Möllevången i Malmö. Bolaget äger återigen fyra fastigheter men antalet lägenheter har ökat till 73 stycken.

Bolaget har fortsatt sin konsultverksamhet i Zambia men uppdraget beräknas upphöra i början av 2005.

Dotterbolaget Begoma fortsätter att utvecklas positivt. Omsättningen har ökat med ytterligare 18%.

2007 – Utveckling av logistikverksamheten

Pol Truck Sweden AB förvärvas och införlivas i Begoma Spedition. Bolaget har sex anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor. Pol Truck bedriver en linjetrafik mellan Sverige och Polen med 65 trailers. Begoma omsätter nu drygt 110 miljoner kronor och har ungefär 25 anställda.

Fastighetsverksamheten har också utvecklats och bolaget har förvärvat fem fastigheter i Klippan och en i Malmö. Totalt äger och förvaltar bolaget nio fastigheter och 109 lägenheter men en sammanlagd yta på 7 093 kvm.

2008 – Etablering i Tjeckien

Verksamheten i Begoma tar sitt nästa steg i utvecklingen och öppnar sitt första utlandskontor, närmare bestämt i Tjeckien. Begoma öppnar även upp försäljningskontor i både Gävle och i Sundsvall.

2009 – Nya fastigheter

Under året förväras två nya fastigheter på Södra Sofielund i Malmö. Investeringen är på cirka 11 miljoner kronor och bolaget förvaltar nu 129 lägenheter, 2 lokaler och 13 garageplatser.

2010 – Fastighetsförsäljning och bolagsförvärv

Under året säljer bolget sina två fastigheter på Gamla Väster till en bostadsrättsförening.

Under året förvärvas bolaget Frank Gullberg Logistik AB som integreras helt i Begoma Spedition

2011 – Nya bolagsförvärv

Under året säljer bolaget ytterligare en fastighet till en bostadsrättförening.

Dotterbolaget Begoma utökar sin verksamhet genom att förvärva Länna Internationella Transporter AB. Länna bedriver en linjetrafik mellan Sverige och Schweiz. Verksamheten integreras helt i Begoma och trafikplaneringen flyttas ner ifrån Stockholm till Malmö.

2013 – Nya fastighetsaffärer

Två nya fastigheter i Malmö förvärvas för en köpeskilling om 15,5 miljoner kronor. Bolaget förvaltar nu totalt nio fastigheter i Malmö och Klippan med totalt 88 lägenheter och tre lokaler.

Dotterbolaget Begoma omsätter 235 miljoner kronor.

2014 – Stora renoveringar

Under året gjordes omfattande renoveringar på drygt 6 miljoner kronor i Klippan då 22 lägenheter blev totalrenoverade vilket ledden till en ökad hyresintäkt på cirka 200 000 kronor per år.

Ytterligare ett logistikbolag förvärvas, denna gången Ivans Åkeri i Svedala. Ivan Åkeri bedriver en linjetrafik mellan Sverige och Italien vilken passar bra ihop med Begomas befintliga linjetrafik mellan Sverige och Schweiz.

2015 – Nytt affärsområde

Koncernen har alltid arbetat digitalt och till utvecklat sina egna IT-lösningar. På marknaden, framför allt inom logistik, finns det utrymme för nya system. Bolaget startar ett nytt dotterbolag Adjuvantes IT AB och marknadsför via detta ett fraktbokningssystem och ett affärssystem för logistikföretag.

2016 – Nytt företagsförvärv

C.M.A Scandinavia AB förvärvas och integreras i Begoma. Genom förvärvet får Begoma trafik- och försäljningskontor i Göteborg. Kontoret i Göteborg kommer framför allt att sälja och utveckla transporter inom sjö, flyg och projekt

2018 – Fastigheterna i Malmö säljs

Under året säljer bolaget sina sista fastigheter i Malmö och kvar finns endast de i Klippan.

2019 – Sista fastigheterna säljs

Under året beslutar sig bolaget för att för sälja de sista fastigheterna och helt och hållet satsa på logistik och IT delarna i koncernen.

Adjuvantes IT AB inleder ett samarbete tillsammans med Sony för att utveckla spårningsenheter som skall användas inom logistiken.

2020 – Ny verksamhet startar

Under året startas en ny verksamhet upp – Malmö Logistics Centre, i syfte att driva en egen terminal i Malmö.

Begoma fortsätter sin expansion utomlands och öppnar upp sitt andra utlandskontor, närmare bestämt i Polen. Till kontoret anställs både speditörer och säljare.

2021 – Fastighetsverksamheten återuppstår

Den 1 juli återkommer fastighetsverksamheten återigen till bolaget genom att två industrifastigheter i Malmö hamn förvärvas. Återigen äger och förvaltar bolaget fastigheter utöver sina övriga verksamheter.

I februari öppnar Begoma upp ett kontor i Holland.

2022 – Ny verksamhet startar

Vi lägger till ytterligare en verksamhet till koncernen, nämligen Malmö Möbelfabrik. Malmö Möbelfabrik designar, tillverkar och säljer lokalt producerade möbler till svenska konsumenter.