Koncernen startades i början av 1990-talet av Ingrid och Göran Malmberg och den drivs idag av deras tre sönder Fredrik, Henrik och Erik Malmberg. Både på Ingrid och Görans sida finns det en gammal tradition av att driva bolag och utveckla verksamheter. Bakåt i släktleden finns det allt ifrån redare, jordbrukare, möbelsnickare och antikvitetshandlare.

Övre: Fredrik, Erik, Henrik | Under: Göran, Ingrid (avliden 2018)

Idag har koncernen ett fokus på logistik både genom att äga och utveckla logistikfastigheter, logistik- och speditionsverksamheter och olika IT-system för att stödja logistikprocessen.