www.begoma.com

Begoma utvecklar och säljer transportlösningar för att hjälpa företag inom industri och handel att öka sin lönsamhet.

Begoma erbjuder ett brett utbud av transportlösningar, arbetar aktivt för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och utvecklar egna IT-lösningar som underlättar för kunden.

Begoma är ett konkurrenskraftigt och lönsamhet speditionsföretag med stort branschkunnande, kvalificerad och engagerad personal som sätter kundens behov i första rummet.


www.mlce.se

Malmö Logistics Centre driver en omlastningsterminal i Malmö hamn med stort kunnande och högt engagemang. MLC erbjuder sina kunder både omlastning, lagring och safe parking.


Fastighets AB EGE-Link

Äger industrifastighet Kolet 3, med en total area på 9 776 m2 i Malmö hamn.


Fastighets AB ÖRE-Port

Äger industrifastigheten Graniten 3, med en total area på 27 015 m2 i Malmö hamn.


www.adjuvantes.se

Adjuvantes IT AB utvecklar systemstöd för logistikbranschen.