2021 – Fastighetsverksamheten återuppstår

Den 1 juli återkommer fastighetsverksamheten återigen till bolaget genom att två industrifastigheter i Malmö hamn förvärvas. Återigen äger och förvaltar bolaget fastigheter utöver sina övriga verksamheter.

I februari öppnar Begoma upp ett kontor i Holland.