2015 – Nytt affärsområde

Koncernen har alltid arbetat digitalt och till utvecklat sina egna IT-lösningar. På marknaden, framför allt inom logistik, finns det utrymme för nya system. Bolaget startar ett nytt dotterbolag Adjuvantes IT AB och marknadsför via detta ett fraktbokningssystem och ett affärssystem för logistikföretag.