2014 – Stora renoveringar

Under året gjordes omfattande renoveringar på drygt 6 miljoner kronor i Klippan då 22 lägenheter blev totalrenoverade vilket ledden till en ökad hyresintäkt på cirka 200 000 kronor per år.

Ytterligare ett logistikbolag förvärvas, denna gången Ivans Åkeri i Svedala. Ivan Åkeri bedriver en linjetrafik mellan Sverige och Italien vilken passar bra ihop med Begomas befintliga linjetrafik mellan Sverige och Schweiz.