2010 – Fastighetsförsäljning och bolagsförvärv

Under året säljer bolget sina två fastigheter på Gamla Väster till en bostadsrättsförening.

Under året förvärvas bolaget Frank Gullberg Logistik AB som integreras helt i Begoma Spedition