2008 – Etablering i Tjeckien

Verksamheten i Begoma tar sitt nästa steg i utvecklingen och öppnar sitt första utlandskontor, närmare bestämt i Tjeckien. Begoma öppnar även upp försäljningskontor i både Gävle och i Sundsvall.