2007 – Utveckling av logistikverksamheten

Pol Truck Sweden AB förvärvas och införlivas i Begoma Spedition. Bolaget har sex anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor. Pol Truck bedriver en linjetrafik mellan Sverige och Polen med 65 trailers. Begoma omsätter nu drygt 110 miljoner kronor och har ungefär 25 anställda.

Fastighetsverksamheten har också utvecklats och bolaget har förvärvat fem fastigheter i Klippan och en i Malmö. Totalt äger och förvaltar bolaget nio fastigheter och 109 lägenheter men en sammanlagd yta på 7 093 kvm.