2004 – förvärv av ytterligare en fastighet

Bolaget förvärvar ytterligare en fastighet på Möllevången i Malmö. Bolaget äger återigen fyra fastigheter men antalet lägenheter har ökat till 73 stycken.

Bolaget har fortsatt sin konsultverksamhet i Zambia men uppdraget beräknas upphöra i början av 2005.

Dotterbolaget Begoma fortsätter att utvecklas positivt. Omsättningen har ökat med ytterligare 18%.