2000 – SIDA projekt

Från SIDA blir bolaget engagerade i ett projekt tillsammans med Världsbanken och Zambia Railways Ltd. Göran Malmberg går in som VD i Zambia Railways Ltd och får i uppgift att vända bolagets utveckling.