Trygghet

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hus.

Vi vet att man kan öka tryggheten och minska osäkerhet med genomtänkta lösningar för belysning, portlås, källare och tvättstuga. Välskötta och ordnade platser visar att någon bryr sig om miljön och skapar trygghet. Föremål som ger intryck av att ha ett särskilt värde är ofta mindre vandaliserade.

Hemförsäkring
Det är viktigt att skydda sina ägodelar och tillhörigheter mot oförutsedda händelser.

”Det händer inte mig”
Inbrott, brand, översvämning och olyckor kan drabba vem som helst. Tänk på att fukt kan uppkomma i källarutrymmen. Placera därför inte föremål direkt på golvet eller mot väggarna. Förvara inte heller stöldbegärliga tillhörigheter i lägenhetsförrådet.
Dokumentera ditt hem och värdefulla inventarier med kamera/videokamera. Förvara bildmaterialet i bankfack.
Du kan bli ansvarig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vatten skadar lägenheten eller grannars egendom.

Märkta ägodelar
Märkta föremål är svårsålda, även om de är felfria. Ett bra råd är att göra sina saker mindre stöldbegärliga genom att märka dem med till exempel personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan du utan kostnad låna gravyrpennor och pennor med osynlig skrift. Du får då även en liten skylt att fästa på dörren.

Brandsäkerhet
Cyklar och barnvagnar är bland de största hindren för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel innebära livsfara för dig och dina grannar.
Om vi anser att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart material kommer detta omgående att forslas bort utan vidare förvaring.

Fria utrymningsvägar
I en akut situation är det ibland avgörande för dig att snabbt kunna komma ut ur fastigheten, oavsett vart du befinner dig. Detta innebär att även vinden, källaren och trapphuset blir en utrymningsväg för dig eller dina grannar. Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa utrymmen ens för en kortare tid.

Inga dörrmattor i trapphuset
Med dörrmattan på insidan av lägenhetsdörren kan vi enklare hålla trapphuset rent och snyggt. Samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset! En dörrmatta tar lätt eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på mycket kort tid.

Brandvarnare
I din lägenhet finns en brandvarnare, enligt Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778). Du ansvarar själv för att brandvarnaren funktionskontrolleras och rengörs regelbundet. Använd en dammsugare för att rengöra brandvarnaren på ett skonsamt sätt. Funktionskontrollen gör du minst en gång i halvåret genom att trycka in testknappen under några sekunder. Skulle den då inte larma, kontakta vaktmästaren.

Personligt skydd
En hemförsäkring kan skydda mot mycket annat än bara ditt hem. Kompletterar du hemförsäkringen med olycksfallsförsäkring får du ett skydd som täcker de flesta oförutsedda händelser. Försäkringen innehåller reseskydd för resa upp till 45 dagar. Reseskyddet kan utökas med avbeställningsskydd och självriskminskning.