Så betalar du hyran

Posta eller betala över disk
När du skickar in betalningen per post eller betalar över disk på ett bankkontor, är det enklast att använda det förtryckta inbetalningskortet. Har du inte detta till hands måste du på inbetalningen ange lägenhetsnummer eller personnummer samt namn och den adress hyran avser för att betalningen ska komma rätt.

Internet
Du kan också betala hyran på Internet, via det postgiro eller bankgiro som finns angivet på hyresavin. Glöm inte att ange vilken lägenhet betalningen avser. Detta måste du alltid ange när du betalar via Internet, annars blir det svårt att identifiera vem betalningen kommer ifrån.

Försenad hyra ger konsekvenser
Hyran ska, som alla andra räkningar, givetvis betalas i tid och enligt hyreslagen ska hyran betalas ”senast sista vardagen före början av varje månad”. Med andra ord ska hyran betalas i förskott.
Obetalade hyror överlämnas konsekvent till Kronofogdemyndigheten, vilket orsakar dig merkostnader samt registrering i gäldenärsregister. Skulle du vid upprepade tillfällen inkomma med hyran för sent riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldig att alltid betala
Det är ditt ansvar att betala hyran varje månad. Saknar du hyresavi, måste du betala hyran ändå. Hör av dig till oss om du har några frågor.