Uthyrningsplicy

Ansökan
För att söka lägenhet hos Malmberg Fastighet AB måste den sökande registrera sin ansökan på vår hemsida. Där anges adress- och personuppgifter för sökande/medsökande, hushållssammansättning, boendeform idag, namn och telefonnummer till nuvarande hyresvärd, arbetsgivare med namn och telefonnummer och månadsinkomst.

Våra krav på nya kunder
För att teckna hyresavtal krävs att man fyllt 18 år. Kreditupplysning tas innan sökande bjuds in till lägenhetsvisning samt innan kontraktsskrivning. Kunder skall uppfylla kravet om godtagbar inkomst i förhållande till hyra, sakna betalningsanmärkningar samt ha goda boendereferenser. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Urval och inbjudan till visning
Intresseanmälningarna för en specifik lägenhet sorteras och rangordnas i två grupper

  • Befintliga hyresgäster hos Malmberg Fastighet AB
  • De som tidigare varit på visning av en våra lägenhet i samma område.

Ett antal kunder, vanligtvis 2-6, bjuds in till visning enligt kriterierna ovan. Avstämning görs så att ansökningar och boendekrav stämmer överens med lägenheten samt att våra krav på nya kunder är uppfyllda. Om en sökande har varit på visning och tackat ja till fortsatt intresse, erbjuder vi inga fler visningar förrän tilldelning av den lägenheten är avslutad. I de fall där Malmberg Fastighet har förvärvat ny fastighet gäller boendetiden från det datum Malmberg Fastighet formellt tagit över fastigheten. Malmberg Fastighet AB gör inga prioriteringar utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska skäl. Söktiden nollställs när man fått lägenhet.

Undantag
Avsteg från uthyrningspolicyn kan förekomma i vissa fall, exempelvis för lägenheter i nyproduktion, udda lägenheter och speciallägenheter. Dessutom kan Malmberg Fastighet AB i undantagsfall tvingas göra avsteg från denna policy av förvaltningsmässiga skäl.